Wyniki sondażu dot. propozycji wydłużenia kadencji sołtysów i rad sołeckich.

Podajemy wyniki sondażu internetowego dotyczącego propozycji wydłużenia kadencji sołtysów i rad sołeckich z 4 do 5 lat.

Za wydłużeniem kadencji opowiedziały się 53 osoby co stanowi 51 % biorących udział w sondażu.

Przeciwko wydłużeniu kadencji opowiedziało się 51 osób co stanowi 49 % biorących udział w sondażu.

.