Wójt Gminy Janów Podlaski ogłasza konkurs i zaprasza do składania ofert na realizację Programu zdrowotnego pn.”Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Janów Podlaski na lata 2013 – 2015”.