Wnioski suszowe

Wójt Gminy Janów Podlaski informuje producentów rolnych, że mogą składać oświadczenia o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej, spowodowanych suszą.    Dokumenty, które są dostępne w Urzędzie Gminy pok. Nr 7 oraz na stronie internetowej gminy https://www.janowpodlaski.pl/, należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Janów Podlaski w nieprzekraczalnym terminie  do dnia 15 lipca 2019 r.    Powierzchnia i rodzaj upraw muszą być zgodne ze złożoną do ARiMR deklaracją we wniosku o przyznanie płatności na rok 2019. W związku z tym wraz z wnioskiem o szacowanie szkód, każdy rolnik przedkłada wniosek o przyznanie płatności na rok 2019, który można pozyskać ze strony internetowej ARiMR https://www.arimr.gov.pl/ – zakładka eWniosekPlus.    W przypadku, gdy rolnik złożył do ARiMR oświadczenie potwierdzające brak zmian w roku 2019 w odniesieniu do wniosku o przyznanie płatności złożonego w roku 2018 – może zwrócić się do Biura Powiatowego ARiMR.    Jednocześnie podajemy do wiadomości klauzulę informacyjną zgodną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”).Podpisaną Klauzulę informacyjną należy dołączyć do oświadczeń o oszacowanie strat.Procedura szacowania strat dostępna jest na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiegohttps://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html

    Wójt Gminy Janów Podlaski    (-) Leszek Chwedczuk

Pliki do pobrania:

KLAUZULA INFORMACYJNA O PRZETWARZANIU DANYCH OSOBOWYCH

OŚWIADCZENIE o stratach i ilości zwierząt w gospodarstwie

Oświadczenie o stratach w uprawach

Wytyczne dla Komisji powołanych przez Wojewodę.

.