Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Janowie Podlaskim

Gmina Janów Podlaski zrealizowała projekt pn. Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Janowie Podlaskim współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach działania 5.2 Efektywność energetyczna sektora publicznego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020.Celem projektu jest podniesienie jakości świadczonych usług społecznych dzięki poprawie efektywności energetycznej w budynkach użyteczności publicznej.

Wartość projektu wyniosła 2 690 039,54 zł, w tym przyznane dofinansowanie w wysokości1 439 730,78 zł.

 

.