Szkolenie dla organizacji działających na rzecz rozwoju turystyki w regionie objętym LSR

Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania informuje, że dnia 12 kwietnia 2011 r. (wtorek) w godz. 9:00 – 17:00 w Zajeździe „Jolanta” w Czosnówce odbędzie się bezpłatne szkolenia dla osób prywatnych i stowarzyszeń działających na rzecz rozwoju turystyki w rejonie objętym Lokalną Strategią Rozwoju oraz wszystkich zainteresowanych podjęciem takich działań.

Szkolenie dła organizacji działających na rzecz rozwoju turystyki w regionie objętym LSR.

Termin: 12 kwietnia w godzinach: 9.00-17.00

Prowadzący: Monika Tarajko – Lubelska Regionalna Organizacja Turystyczna

Program spotkania:

Blok 1-2 godziny1. Turystyka w rozwoju gospodarczym i społecznym regionuPrzedstawiony zostanie wpływ turystyki na rozwój i integrację lokalnych społeczności, wpływ na rozwój przedsiębiorczości, poprawę estetyki otoczenia, spójność z regionalnymi strategiami rozwoju (prezentacja)2. Produkt turystyczny, czyli czym przyciągnąć turystówPrzedstawione zostaną główne składniki tworzące produkt turystyczny, wprowadzone zostanie rozróżnienie pomiędzy atrakcjami, produktami i ofertą turystyczną, wskazane zostaną charakterystyczne dla regionu motywy przyjazdów turystów, dane statystyczne dotyczące ruchu turystycznego (prezentacja + dyskusja)3. Prawo w turystycePrzedstawione zostaną główne założenia ustawy o usługach turystycznych, zasady dotyczące organizacji grupowych imprez turystycznych, przewodnictwa turystycznego, wymaganych uprawnień przy organizacji turystyki aktywnej i kwalifikowanej

Blok 2-3 godzinyZajęcia warsztatowe prowadzone w grupach kilkuosobowych, mające na celu przygotowanie konkretnych ofert turystycznych bazujących na lokalnym potencjale turystycznym:4. Identyfikacja składników oferty turystycznej (produkt + usługi towarzyszące)5. Identyfikacja grup docelowych oraz sposobów dotarcia do tych grup (targetowanie oferty)6. Przygotowanie oferty turystycznej – uwzględnienie specyfiki grup docelowych, czasu, ceny, dostępności usług towarzyszących7. Prezentacja przygotowanych ofert – dyskusja

Blok 3-3 godziny8. Promocja produktów turystycznychPrzedstawione zostaną najpopularniejsze narzędzia wykorzystywane przy promocji produktów turystycznych na rynku regionalnym, krajowym i zagranicznych wraz z analizą ich skuteczności9. Działalność Lubelskiej Regionalnej Organizacji TurystycznejPrzedstawione zostaną możliwości współpracy przy rozwoju i promocji produktów turystycznych we współpracy z LROT oraz plany i główne działania LROT w 2011 roku10. Marka produktów turystycznychPrzedstawione zostaną informacje na temat aktualnych trendów w marketingu produktów turystycznych w Polsce, założenia systemu identyfikacji wizualnej regionu lubelskiego, podstawowe zasady budowania marki produktu turystycznego.