Szacowanie strat w gospodarstwach rolnych w związku z suszą

Wójt Gminy Janów Podlaski uprzejmie informuje producentów rolnych, że mogą składać oświadczenia o oszacowanie strat w gospodarstwach rolnych lub działach specjalnych produkcji rolnej spowodowanych suszą.

Dokumenty (podane poniżej oraz dostępne w Urzędzie Gminy Janów Podlaski) należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy Janów Podlaski.

Wszystkie dane dotyczące upraw powinny być zgodne z wnioskiem o dopłaty składanym do ARiMR, który należy udostępnić do wglądu komisji.

Jednocześnie podajemy do wiadomości klauzulę informacyjną zgodną z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanym ogólnym rozporządzeniem o ochronie danych „RODO”). Podpisaną Klauzulę informacyjną należy dołączyć do oświadczeń o oszacowanie strat.

Procedura szacowania strat dostepna jest na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego

https://luwwlublinie.bip.gov.pl/rolnictwo/110986_procedura-szacowania-strat.html

 

Dokumety do pobrania:

– Oświadczenie dotyczące strat inwestycyjnych w sadach i plantacjach wieloletnich

– Oświadczenie budynki

– Oświadczenie uprawy

-OŚWIADCZENIE o stratach i ilości zwierząt w gospodarstwie

– KLAUZULA INFORMACYJNA

.