Stanowisko Sejmiku Województwa Lubelskiego w sprawie trudnej sytuacji rolnictwa w województwie lubelskim

.