Sondaż dot. propozycji przedłużenia kadencji sołtysów i rad sołeckich z 4 do 5 lat.