Projekt CAF w Gminie Janów Podlaski

CAF (ang. The Common Assessment Framework), Wspólna Metoda Oceny – jest narzędziem kompleksowego zarządzania jakością (TQM) przeznaczonym dla administracji publicznej.

 

Opracowano ją w oparciu o Model Doskonałości Europejskiej Fundacji Zarządzania Jakością (EFQM). Metoda CAF zakłada, że osiąganie celów organizacji jest uzależnione od jakości przywództwa, strategii i planowania, ludzi, partnerstwa i zasobów oraz procesów. Są to tzw. kryteria potencjału, w ramach których organizacja powinna podejmować określone działania, aby funkcjonować efektywnie. Działania te ocenia się w odniesieniu do wyników osiąganych przez organizację (zdefiniowanych w ramach tzw. kryteriów wyników).

Metodę CAF opracowali eksperci powołani przez dyrektorów generalnych urzędów odpowiedzialnych za administrację w krajach członkowskich Unii Europejskiej (Zespół na rzecz Innowacji w Usługach Publicznych – IPSG, działający w ramach nieformalnej Sieci UE ds. Administracji Publicznej – EUPAN). Metoda powstała w 2000 roku, w 2002 roku przedstawiono pierwszą poprawioną wersję a w roku 2006 zrewidowaną wersję „CAF 2006”.

 W Europejskim Instytucie Administracji Publicznej (EIPA) działa Centrum Zasobów CAF, które prowadzi szkolenia oraz, we współpracy z IPSG, prace nad popularyzacją i rozwojem Metody.

Informacja dotyczaca projektu CAF

Zarządzenie Nr 16/11 Wójta Gminy Janów Podlaski z dnia 30 maja 2011 r. w sprawie powołania Koordynatora CAF oraz osoby wspierającej 

 Plan Komunikacji na temat projektu samooceny