Populacyjny program wczesnego wykrywania raka piersi.

.