Polska Fundacja Wspomagania Gospodarczego zaprasza do współpracy

 

Polska Fundacja Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie uprzejmie informuje o ofercie preferencyjnych pożyczek na finansowanie na terenie województwa lubelskiego przedsięwzięć związanych z rozszerzeniem prowadzonej działalności gospodarczej przez mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa.

W ramach produktu istnieje możliwość skorzystania z pożyczki na warunkach korzystniejszych niż rynkowe. Oferujemy niskooprocentowane pożyczki (0,92% w skali roku) od 10 000 zł do 65 000 zł na maksymalny okres 36 miesięcy.  Przykładowe przedsięwzięcia mogące być przedmiotem pożyczki to:-   finansowanie inwestycji –    wdrażanie nowych rozwiązań technicznych lub technologicznych-    zakup maszyn i urządzeń-    rozbudowę, adaptację lub modernizację obiektów produkcyjnych, handlowych, –    zakup materiałów i surowców niezbędnych do realizacji założonego przedsięwzięcia gospodarczego-    na tworzenie nowych miejsc pracyPodstawową barierę rozwoju przedsiębiorstw jest brak kapitału oraz niska stabilność finansowa. Oferta pożyczek na preferencyjnych warunkach otwiera przedsiębiorcom okazję do uruchomienia inwestycji, które mogą dać realną szansę na wzrost przedsiębiorczości lokalnej oraz spadek bezrobocia w regionie. Pełna dokumentacja dostępna na stronie:http://www.oic.lublin.pl/pozyczka-na-rozwoj_6,234.html Zapraszamy do kontaktu:Sylwia GrzelakTel. 081 710 46 41, sylwia.grzelak@oic.lublin.plEwelina SobczykTel. 081 710 46 34, ewelina.sobczyk@oic.lublin.pl Projekt realizowany jest przez Polską Fundację Ośrodków Wspomagania Rozwoju Gospodarczego „OIC Poland” z siedzibą w Lublinie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego, Działanie 2.1. Poddziałanie 2.1.1., współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, realizowany na podstawie umowy nr 07.09-UDA-RPLU.02.01.01-06-004/09 z dnia 20 listopada 2009 roku o dofinansowanie projektu podpisanej z Województwem Lubelskim (Lubelską Agencją Wspierania Przedsiębiorczości).

 

.