PGE Dystrybucja informauje o przerwie w dostawie prądu

.