Otwarcie świetlicy wiejskiej w Nowym Pawłowie

GMINA JANÓW PODLASKI NIE TYLKO KONIE

Gmina Janów Podlaski, zajmująca powierzchnię 135,73 km2, położona jest w północnej części powiatu bialskiego oraz w północno-wschodniej części województwa lubelskiego. Zamieszkuje ją 5600 osób. Pod względem administracyjnym gmina podzielona jest na 18 sołectw i odrębną jednostkę osadniczą – Wygoda, w której znajduje się słynna stadnina koni. Siedzibą gminy jest Janów Podlaski, dawniej miasto, obecnie osada.Gmina Janów Podlaski słynie z najpiękniejszej rasy koni arabskich, które hodowane są w miejscowej stadninie. Coroczne aukcje przyciągają koneserów z całego świata, a zawierane transakcje sięgają kilku milionów euro. Ale Janów Podlaski to nie tylko słynne na całym świecie arabskie konie. Gmina może poszczycić się wieloma zrealizowanymi inwestycjami, które zmieniają oblicze gminnych miejscowości i podnoszą komfort życia mieszkańców. Mimo realizacji wielu kosztownych przedsięwzięć, w tegorocznym ogólnopolskim rankingu gmin, Janów Podlaski uplasował się na 20. miejscu pod względem wyników finansowych. Świadczy to o mądrym gospodarowaniu gminnymi finansami i umiejętności pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Warto podkreślić, że zadłużenie gminy wynosi jedynie ok. 3 procent, a wolne środki na lokatach to ponad 7,5 mln zł.W tegorocznym budżecie gminy na inwestycje zaplanowano kwotę ponad 20 mln zł, co stanowi prawie 60 procent wpływów do gminnej kasy. Duża część tej kwoty przeznaczona została na poprawę infrastruktury drogowej. W Janowie Podlaskim realizowana jest kompleksowa modernizacja dziewięciu ulic, łącznie z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, usunięciem kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, wybudowaniem kanalizacji burzowej, wymianą gruntu na 80 cm, dwoma warstwami asfaltu (7 i 5 cm), z krawężnikami i chodnikami. Koszt wybudowania takiego kilkukilometrowego ciągu drogowego oszacowano na 10 mln zł, a po przetargu wyniósł on 6,5 mln zł, z czego 3 mln zł to środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, a 3,5 mln zł to środki własne gminy.

W tym roku zakończony zostanie również remont wszystkich świetlic wiejskich, których na terenie gminy jest dziesięć, łącznie z domem kultury. W miejscowości Nowy Pawłów powstał zupełnie nowy obiekt o wartości ponad 1,5 mln zł, z nowoczesnym ogrzewaniem, w którym zastosowano pompy ciepła oraz pomieszczeniami dla straży pożarnej, gdzie będzie można organizować imprezy na ok. 200 osób. Mniejsze świetlice powstają w: Jakówkach (wartość ok. 700 tys. zł), i w miejscowości Ostrów (ok. 300 tys. zł). Na te inwestycje pozyskane zostało dofinansowanie z PROW w wysokości 75 procent.

W sierpniu br. ruszyła budowa 100 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach, które nie posiadają kanalizacji. Całkowicie skanalizowany jest już Janów Podlaski, a także Pawłów Stary i stadnina koni, które tworzą aglomerację. Inwestycja na miarę XXI wieku to solary, które są montowane na 420 budynkach mieszkańców w całej gminie. Właściciele ponoszą koszty w wysokości ok. 1200 zł, co stanowi 15 procent inwestycji, reszta jest dofinansowywana w ramach RPO. Wszystkie gospodarstwa, które zgłosiły chęć wykonania tej inwestycji, będą od wiosny korzystać z energii słonecznej.Nietypowym, aczkolwiek kosztownym przedsięwzięciem gminnych władz było wybudowanie trzech bloków socjalnych dla osób będących w najtrudniejszej sytuacji finansowej. 31 lipca br. trzydzieści rodzin otrzymało klucze do swoich nowych mieszkań. Dla większości z nich była to jedyna możliwość na posiadanie własnego lokum. Lokale zostały wykończone „pod klucz” i po wstawieniu mebli są gotowe do zamieszkania. Czynsz miesięczny wyniesie zaledwie 25 zł. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł ponad 3 miliony złotych. Udało się otrzymać dotację ze środków wsparcia rządowego, wypłacanych przez BGK na podstawie ustawy o wspieraniu budownictwa mieszkaniowego, w wysokości 30 procent inwestycji. Inicjatywę w sprawie wyasygnowania pozostałych funduszy z budżetu gminy poparła Rada Gminy, uznając że cel jest słuszny i potrzebny. Dzięki temu kilkadziesiąt rodzin znajdzie swoją bezpieczną, życiową przystań. Powstałe trzy bloki mieszkalne zaspokajają w 90 procentach zapotrzebowanie mieszkańców. O tym, czy powstaną następne zdecyduje skala potrzeb i opinie lokatorów zasiedlonych mieszkań. Inwestycja zasługuje na szczególną uwagę, jako pierwsza tego typu w powiecie bialskim i jedna z nielicznych w kraju. Została wykonana przy znacznym udziale środków własnych, co potwierdza gospodarność władz gminy. Świadczy również o dalekowzrocznym planowaniu i trosce władz gminy o los swoich mieszkańców. To także przykład znakomitej współpracy między wójtem i Radą Gminy, ukoronowanie wytrwałej pracy, skutecznych decyzji oraz umiejętności jednoczenia wysiłków. Obok realizacji dużych, kosztownych inwestycji, gmina realizuje również wiele mniejszych, ciekawych projektów, idąc z duchem postępu. W Janowie Podlaskim działa kino 3D, a odwiedzający stronę internetową gminy mogą poznać interesujące miejsca Janowa Podlaskiego i okolicy odbywając wirtualny spacer po gminie. Warto zajrzeć, bo jest co oglądać.W Janowie Podlaskim zachowały się historyczne monumentalne budowle, jak kościół p.w. św. Trójcy, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela, budynki dawnego sanktuarium, dzwonnica, czy zamek biskupi, jak również typowa XIX- i XX- wieczna drewniana zabudowa małomiasteczkowa, głównie parterowa, z siecią ulic i placów, których aktualnie jest 45. Centralny punkt osady stanowi rynek – Plac Partyzantów, którego historyczny układ na przestrzeni wieków nie został zmieniony. W centrum rynku usytuowany jest zespół sklepów zwanych kramnicami. Ze względu na szczególne wartości historyczne i kulturowe, osada Janów Podlaski objęta jest ochroną konserwatorską i archeologiczną. Wszelkie inwestycje, adaptacje, modernizacje budynków oraz podziały działek muszą być uzgadniane ze służbami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.Przez Janów Podlaski przebiega droga wojewódzka nr 698 relacji Siedlce-Łosice-Konstantynów-Terespol, biegnąca niemalże przez środek gminy na odcinku ok. 17 km aż do granicy państwa. Od strony północnej i częściowo wschodniej, na odcinku ok. 25,5 km gmina graniczy z rzeką Bug, która jest zarazem granicą państwową z Białorusią. Takie usytuowanie niesie za sobą pewne korzyści dla lokalnego samorządu. Zawarte przez Janów Podlaski porozumienie z miastem partnerskim Iwanowo pozwoliło na otrzymanie refundacji wydatków poniesionych w 2005 r. na budowę oczyszczalni ścieków, w wysokości 1 mln 850 tys. zł, w ramach projektu współpracy Polska-Białoruś-Ukraina. Na terenie gminy organizowane są również imprezy kulturalne w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży, podczas których zawiązuje się wiele trwałych przyjaźni. Były również wymienne pobyty seniorów. Kilkanaście osób z Niemiec przebywało w tym roku w gminie Janów Podlaski, a w ubiegłym roku janowscy seniorzy gościli w Niemczech. Środki finansowe na tygodniowy pobyt niemieckich gości wyasygnowała gmina. A dzięki funduszom Związku Młodzieży Wiejskiej były także półkolonie dla 55-osobowej grupy dzieciaków.W gminie działa obecnie jedna szkoła. 12 lat temu, gdy obecny wójt obejmował swój urząd, było 786 uczniów i funkcjonowały dwie szkoły podstawowe oraz dwie filie. Dziś liczba uczniów zmniejszyła się do 460 i jest to poziom ustabilizowany, więc zdecydowano o pozostawieniu jednej placówki. W jednym szkolnym budynku w Janowie Podlaskim mieści się szkoła podstawowa i gimnazjum. Starosta bialski jest organem prowadzącym dla Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Hodowli Koni, do którego uczęszcza młodzież z całej Polski.Gmina Janów Podlaski położona jest na terenie obszaru Natura 2000 i Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”. Atrakcyjność przyrodnicza gminy, a także rodzinne związki sprzyjają powolnemu, ale stałemu rozwojowi zabudowy letniskowej, co sprzyja rozwojowi agroturystyki. Gmina Janów Podlaski to prawdziwe zagłębie agroturystyczne. Zapraszamy do zwiedzania gminy, spędzania urlopów i wolnego czasu w bardzo gościnnych gospodarstwach agroturystycznych, położonych w urokliwych miejscach ze wspaniałymi widokami na przyrodę. Przyjedź więc do Janowa, a będziesz za nim tęsknił i do niego powracał.

 

Źródło: „Gospodarz Poradnik Samorządowy”

GMINA JANÓW PODLASKI NIE TYLKO KONIE

Gmina Janów Podlaski, zajmująca powierzchnię 135,73 km2, położona jest w północnej części powiatu bialskiego oraz w północno-wschodniej części województwa lubelskiego. Zamieszkuje ją 5600 osób. Pod względem administracyjnym gmina podzielona jest na 18 sołectw i odrębną jednostkę osadniczą – Wygoda, w której znajduje się słynna stadnina koni. Siedzibą gminy jest Janów Podlaski, dawniej miasto, obecnie osada.Gmina Janów Podlaski słynie z najpiękniejszej rasy koni arabskich, które hodowane są w miejscowej stadninie. Coroczne aukcje przyciągają koneserów z całego świata, a zawierane transakcje sięgają kilku milionów euro. Ale Janów Podlaski to nie tylko słynne na całym świecie arabskie konie. Gmina może poszczycić się wieloma zrealizowanymi inwestycjami, które zmieniają oblicze gminnych miejscowości i podnoszą komfort życia mieszkańców. Mimo realizacji wielu kosztownych przedsięwzięć, w tegorocznym ogólnopolskim rankingu gmin, Janów Podlaski uplasował się na 20. miejscu pod względem wyników finansowych. Świadczy to o mądrym gospodarowaniu gminnymi finansami i umiejętności pozyskiwania funduszy zewnętrznych. Warto podkreślić, że zadłużenie gminy wynosi jedynie ok. 3 procent, a wolne środki na lokatach to ponad 7,5 mln zł.W tegorocznym budżecie gminy na inwestycje zaplanowano kwotę ponad 20 mln zł, co stanowi prawie 60 procent wpływów do gminnej kasy. Duża część tej kwoty przeznaczona została na poprawę infrastruktury drogowej. W Janowie Podlaskim realizowana jest kompleksowa modernizacja dziewięciu ulic, łącznie z przebudową sieci wodociągowej i kanalizacyjnej, usunięciem kolizji energetycznych, telekomunikacyjnych, wybudowaniem kanalizacji burzowej, wymianą gruntu na 80 cm, dwoma warstwami asfaltu (7 i 5 cm), z krawężnikami i chodnikami. Koszt wybudowania takiego kilkukilometrowego ciągu drogowego oszacowano na 10 mln zł, a po przetargu wyniósł on 6,5 mln zł, z czego 3 mln zł to środki z Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych, a 3,5 mln zł to środki własne gminy.

W tym roku zakończony zostanie również remont wszystkich świetlic wiejskich, których na terenie gminy jest dziesięć, łącznie z domem kultury. W miejscowości Nowy Pawłów powstał zupełnie nowy obiekt o wartości ponad 1,5 mln zł, z nowoczesnym ogrzewaniem, w którym zastosowano pompy ciepła oraz pomieszczeniami dla straży pożarnej, gdzie będzie można organizować imprezy na ok. 200 osób. Mniejsze świetlice powstają w: Jakówkach (wartość ok. 700 tys. zł), i w miejscowości Ostrów (ok. 300 tys. zł). Na te inwestycje pozyskane zostało dofinansowanie z PROW w wysokości 75 procent.

W sierpniu br. ruszyła budowa 100 przydomowych oczyszczalni ścieków w miejscowościach, które nie posiadają kanalizacji. Całkowicie skanalizowany jest już Janów Podlaski, a także Pawłów Stary i stadnina koni, które tworzą aglomerację. Inwestycja na miarę XXI wieku to solary, które są montowane na 420 budynkach mieszkańców w całej gminie. Właściciele ponoszą koszty w wysokości ok. 1200 zł, co stanowi 15 procent inwestycji, reszta jest dofinansowywana w ramach RPO. Wszystkie gospodarstwa, które zgłosiły chęć wykonania tej inwestycji, będą od wiosny korzystać z energii słonecznej.Nietypowym, aczkolwiek kosztownym przedsięwzięciem gminnych władz było wybudowanie trzech bloków socjalnych dla osób będących w najtrudniejszej sytuacji finansowej. 31 lipca br. trzydzieści rodzin otrzymało klucze do swoich nowych mieszkań. Dla większości z nich była to jedyna możliwość na posiadanie własnego lokum. Lokale zostały wykończone „pod klucz” i po wstawieniu mebli są gotowe do zamieszkania. Czynsz miesięczny wyniesie zaledwie 25 zł. Koszt całego przedsięwzięcia wyniósł ponad 3 miliony złotych. Udało się otrzymać dotację ze środków wsparcia rządowego, wypłacanych przez BGK na podstawie ustawy o wspieraniu budownictwa mieszkaniowego, w wysokości 30 procent inwestycji. Inicjatywę w sprawie wyasygnowania pozostałych funduszy z budżetu gminy poparła Rada Gminy, uznając że cel jest słuszny i potrzebny. Dzięki temu kilkadziesiąt rodzin znajdzie swoją bezpieczną, życiową przystań. Powstałe trzy bloki mieszkalne zaspokajają w 90 procentach zapotrzebowanie mieszkańców. O tym, czy powstaną następne zdecyduje skala potrzeb i opinie lokatorów zasiedlonych mieszkań. Inwestycja zasługuje na szczególną uwagę, jako pierwsza tego typu w powiecie bialskim i jedna z nielicznych w kraju. Została wykonana przy znacznym udziale środków własnych, co potwierdza gospodarność władz gminy. Świadczy również o dalekowzrocznym planowaniu i trosce władz gminy o los swoich mieszkańców. To także przykład znakomitej współpracy między wójtem i Radą Gminy, ukoronowanie wytrwałej pracy, skutecznych decyzji oraz umiejętności jednoczenia wysiłków. Obok realizacji dużych, kosztownych inwestycji, gmina realizuje również wiele mniejszych, ciekawych projektów, idąc z duchem postępu. W Janowie Podlaskim działa kino 3D, a odwiedzający stronę internetową gminy mogą poznać interesujące miejsca Janowa Podlaskiego i okolicy odbywając wirtualny spacer po gminie. Warto zajrzeć, bo jest co oglądać.W Janowie Podlaskim zachowały się historyczne monumentalne budowle, jak kościół p.w. św. Trójcy, kościół p.w. św. Jana Chrzciciela, budynki dawnego sanktuarium, dzwonnica, czy zamek biskupi, jak również typowa XIX- i XX- wieczna drewniana zabudowa małomiasteczkowa, głównie parterowa, z siecią ulic i placów, których aktualnie jest 45. Centralny punkt osady stanowi rynek – Plac Partyzantów, którego historyczny układ na przestrzeni wieków nie został zmieniony. W centrum rynku usytuowany jest zespół sklepów zwanych kramnicami. Ze względu na szczególne wartości historyczne i kulturowe, osada Janów Podlaski objęta jest ochroną konserwatorską i archeologiczną. Wszelkie inwestycje, adaptacje, modernizacje budynków oraz podziały działek muszą być uzgadniane ze służbami Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków.Przez Janów Podlaski przebiega droga wojewódzka nr 698 relacji Siedlce-Łosice-Konstantynów-Terespol, biegnąca niemalże przez środek gminy na odcinku ok. 17 km aż do granicy państwa. Od strony północnej i częściowo wschodniej, na odcinku ok. 25,5 km gmina graniczy z rzeką Bug, która jest zarazem granicą państwową z Białorusią. Takie usytuowanie niesie za sobą pewne korzyści dla lokalnego samorządu. Zawarte przez Janów Podlaski porozumienie z miastem partnerskim Iwanowo pozwoliło na otrzymanie refundacji wydatków poniesionych w 2005 r. na budowę oczyszczalni ścieków, w wysokości 1 mln 850 tys. zł, w ramach projektu współpracy Polska-Białoruś-Ukraina. Na terenie gminy organizowane są również imprezy kulturalne w ramach międzynarodowej wymiany młodzieży, podczas których zawiązuje się wiele trwałych przyjaźni. Były również wymienne pobyty seniorów. Kilkanaście osób z Niemiec przebywało w tym roku w gminie Janów Podlaski, a w ubiegłym roku janowscy seniorzy gościli w Niemczech. Środki finansowe na tygodniowy pobyt niemieckich gości wyasygnowała gmina. A dzięki funduszom Związku Młodzieży Wiejskiej były także półkolonie dla 55-osobowej grupy dzieciaków.W gminie działa obecnie jedna szkoła. 12 lat temu, gdy obecny wójt obejmował swój urząd, było 786 uczniów i funkcjonowały dwie szkoły podstawowe oraz dwie filie. Dziś liczba uczniów zmniejszyła się do 460 i jest to poziom ustabilizowany, więc zdecydowano o pozostawieniu jednej placówki. W jednym szkolnym budynku w Janowie Podlaskim mieści się szkoła podstawowa i gimnazjum. Starosta bialski jest organem prowadzącym dla Liceum Ogólnokształcącego i Technikum Hodowli Koni, do którego uczęszcza młodzież z całej Polski.Gmina Janów Podlaski położona jest na terenie obszaru Natura 2000 i Parku Krajobrazowego „Podlaski Przełom Bugu”. Atrakcyjność przyrodnicza gminy, a także rodzinne związki sprzyjają powolnemu, ale stałemu rozwojowi zabudowy letniskowej, co sprzyja rozwojowi agroturystyki. Gmina Janów Podlaski to prawdziwe zagłębie agroturystyczne. Zapraszamy do zwiedzania gminy, spędzania urlopów i wolnego czasu w bardzo gościnnych gospodarstwach agroturystycznych, położonych w urokliwych miejscach ze wspaniałymi widokami na przyrodę. Przyjedź więc do Janowa, a będziesz za nim tęsknił i do niego powracał.

 

 

Źródło: „Gospodarz Poradnik Samorządowy”