Ostrzeżenie – dotyczy instalacji solarnych

W związku z pojawieniem się informacji o próbach podszywania się nieznanych osób pod projektantów wykonujących dokumentację na potrzeby projektu „Zachowanie dziedzictwa środowiska naturalnego w gminach nadbużańskich: Janów Podlaski, Konstantynów, Rokitno poprzez zastosowanie kolektorów słonecznych” pragniemy przypomnieć, że uprawnione osoby posiadają wystawione stosowne upoważnienie, oraz nie pobierają żadnych opłat z tytułu wykonywanych czynności projektowych dot. instalacji solarnych.

 

.