OGŁOSZENIE WÓJTA GMINY JANÓW PODLASKI O UNIEWAŻNIENIU KONKURSU

W związku z niezłożeniem żadnej oferty do konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) na realizację Programu zdrowotnego pn.”Budowanie właściwych zachowań higienicznych i przeciwdziałania problemowi społecznemu jaki stanowi rak szyjki macicy w Gminie Janów Podlaski” w roku 2012 (ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej z dnia 22.02.2012 r.) konkurs nie został rozstrzygnięty.    Jednocześnie  informuję, iż zostanie ogłoszony nowy konkurs obejmujący realizację ww. programu zdrowotnego.

W związku z niezłożeniem żadnej oferty do konkursu ogłoszonego na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych ( Dz. U z 2008 r. nr 164, poz. 1027 z późn. zm.) na realizację Programu zdrowotnego pn.”Budowanie właściwych zachowań higienicznych i przeciwdziałania problemowi społecznemu jaki stanowi rak szyjki macicy w Gminie Janów Podlaski” w roku 2012 (ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej z dnia 22.02.2012 r.) konkurs nie został rozstrzygnięty.    Jednocześnie  informuję, iż zostanie ogłoszony nowy konkurs obejmujący realizację ww. programu zdrowotnego.