Ogłoszenie trzeciego przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż samochodu strażackiego

OGŁOSZENIEz dnia 4 maja 2017 r

          Wójta Gminy Janów Podlaski o trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodu strażackiegoPrzedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodów specjalnych pożarniczych  1.  Pojazd marki Jelcz 005   Specjalny Pożarniczy (GBA)       Rok produkcji – 1978       Numer identyfikacyjny VIN – 04990       Numer rejestracyjny – LBI 09029       Przebieg  – 21180 km       Data pierwszej rejestracji – 11.01.1979       Rodzaj silnika – wysokoprężny       Pojemność skokowa silnika – 4098 ccm       Moc silnika – 110 kW       Rodzaj napędu – na 2 osie       Masa własna – 7500 kg.       Ogumienie – Radial 9,00 R 20       Na wyposażeniu armatka wodna na dachu pojazdu i autopompa.Pojazd jest niesprawny technicznie1.1. Cena wywoławcza – 6750,00 (słownie: sześć tysięcy siedemset pięćdziesiąt       złotych)2.2. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd.              Samochód można obejrzeć w OSP Bubel Granna w dniach 18 – 19.05.2017 r            po uprzednim  uzgodnieniu telefonicznym  tel. 519 180 530 2.3. Warunki przystąpienia do przetargu:       1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10%            ceny wywoławczej tj.675,00 zł. (słownie sześćset siedemdziesiąt pięć             złotych)  na rachunek Gminy Janów Podlaski              Nr 53 8025 0007 0390 0114 2000 0020 lub w kasie Urzędu Gminy Janów            Podlaski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 22.05.2017  do godz.  13:00               przy czym za termin  wniesienia wadium w formie przelewu             pieniężnego przyjmuje się  termin  uznania na rachunku sprzedającego.        2) Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza            się na poczet ceny nabycia.            Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się             niezwłocznie po zamknięciu przetargu.2.4. Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do podpisania umowy kupna       -sprzedaży, której projekt stanowi załącznik do regulaminu przetargu.        W przypadku odmówienia podpisania umowy wpłacone wadium nie podlega        zwrotowi.         Przetarg odbędzie się w dniu 24 maja 2017 r  o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Janów Podlaski ul. Bialska 6a w pokoju nr 1.         Zastrzega się możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Projekt umowy

Zarządzenie Wójta Gminy

Regulamin przetargu

.