Ogłoszenie PGE Dystrybucja dot. sprzedaży nieruchomości

Ogłoszenie PGE Dystrybucja

PGE Dystrybucja SA Oddział Lublin ul. Garbarska 21, 20-340 Lublin ogłasza przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej wraz z zabudowaniami w postaci pawilonu kontenerowego oraz budynku gospodarczego, oznaczonej w rejestrze gruntów jako działka 241/2 o łącznej powierzchni 320 m2, położonej w Janowie Podlaskim przy ul. Kościuszki 14.

Szczegóły dostępne na stronie PGE Dystrybucja S.A.

.