Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2018 roku.

 

Treść ogłoszenia pdf

.