Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych w 2016 r.