OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

Janów Podlaski, 25.05.2017 r.

OGŁOSZENIE O ZAMIARZE PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA O UDZIELENIEZAMÓWIENIA NA ŚWIADCZENIE USŁUG W ZAKRESIE PUBLICZNEGO TRANSPORTU ZBIOROWEGO

      Zgodnie z art. 23 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867 z późn. zm.) Wójt Gminy Janów Podlaski ogłasza zamiar przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na wykonanie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego na terenie Gminy Janów Podlaski.1. Nazwa i adres organizatoraGmina Janów Podlaskiul. Bialska 6a21-505 Janów Podlaski2. Przewidywany tryb udzielenia zamówienia:Na podstawie art. 19 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym    transporcie zbiorowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 1867 z późn. zm.) Organizator dokona wyboru Operatora w trybie przewidzianym ustawą z dnia 21 października 2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Dz. U. z 2016 poz. 1920).3. Rodzaj transportu oraz określenie linii komunikacyjnych, na których wykonywane będą przewozy:Rodzaj transportu: Gminne przewozy pasażerskie o charakterze użyteczności publicznej w transporcie drogowym.Określenie linii komunikacyjnych: przewóz osób na liniach komunikacyjnych organizowanych w ramach dowozu i odwozu uczniów do placówek oświatowych na terenie Gminy Janów Podlaski.4. Przewidywana data rozpoczęcia postępowania:grudzień 2017 r.5. Zmiana informacjiNa podstawie art. 23 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o publicznym    transporcie zbiorowym zastrzega się możliwość zmiany powyższych informacji.6. Miejsce zamieszczenia ogłoszenia:- Biuletyn Informacji Publicznej Organizatora- tablica ogłoszeń Urzędu Gminy Janów Podlaski- strona internetowa Gminy Janów Podlaski.

.