Ogłoszenie o zakazie kapieli

OGŁOSZENIE

Działając na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 14 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r. poz. 594 z późn. zm.) oraz art. 5 ust. 1 pkt 2 i art. 5 ust. 5 pkt 7 ustawy z dnia 18 sierpnia 2011 r. o bezpieczeństwie osób przebywających na obszarach wodnych (Dz. U. z 2011 r. Nr 208 poz. 1240) informuje się o zakazie kąpieli w zbiornikach retencyjnych „Kozioł” i „Zaborek” w Janowie Podlaskim.

.