Ogłoszenie o wyniku otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu kultury fizycznej i sportu w 2020 roku

.