Ogłoszenie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

Ogłoszenie konkursu ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2014 r.

w zakresie

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu.

 

Ogłoszenie pdf

.