Ogłoszenie konkursu na realizację programu zdrowotnego

Wójt Gminy Janów Podlaskiogłasza konkurs i zapraszado składania ofert na realizację Programu zdrowotnego pn. „Program profilaktyki zakażeń wirusem brodawczaka ludzkiego (HPV) w Gminie Janów Podlaski na lata 2013 – 2015”

Ogłoszenie pdf

Formularz ofertowy

Projekt umowy

.