Ogłoszenie II przetargu na sprzedaż samochodów strażackich

OGŁOSZENIEz dnia 03 kwietnia 2017 r

          Wójta Gminy Janów Podlaski o drugim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż samochodów strażackich

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż samochodów specjalnych pożarniczych  1.   Pojazd marki Star 660 M Specjalny Pożarniczy (GBM)        Rok produkcji – 1974,         Numer identyfikacyjny VIN – 338830,         Numer rejestracyjny – LBI 00623,         Wskazanie drogomierza – 9 833 km,        Kolor –  czerwony,         Data pierwszej rejestracji – 30.11.1974 r         Rodzaj silnika – niskoprężny        Pojemność skokowa silnika – 4680 ccm        Moc silnika – 77 kW        Rodzaj napędu – na trzy osie        Masa własna – 7500 kg         Ogumienie – Stomil 12,00 – 18Pojazd jest niesprawny technicznie. 1.1. Cena wywoławcza 3750 zł. (słownie :trzy tysiące siedemset pięćdziesiąt złotych)1.2. Miejsce i termin w którym można obejrzeć pojazd:       Pojazd można obejrzeć  w OSP Nowy Pawłów w dniach 20-21 kwietnia 2017 po       uprzednim  uzgodnieniu telefonicznym  tel. 510 139 077 1.3. Warunki przystąpienia do przetargu:       1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10%            ceny wywoławczej tj. 375,00zł.  (słownie: trzysta siedemdziesiąt pięć             złotych)  na rachunek Gminy Janów Podlaski              Nr 53 8025 0007 0390 0114 2000 0020 lub w kasie Urzędu Gminy Janów             Podlaski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.04.2017  r do godz. 13:00            przy czym za termin  wniesienia wadium w formie przelewu  pieniężnego            przyjmuje się  termin  uznania na rachunku sprzedającego.        2) Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza            się na poczet ceny nabycia.            Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się             niezwłocznie po zamknięciu przetargu.1.4. Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do podpisania umowy kupna       -sprzedaży, której projekt stanowi załącznik do regulaminu przetargu.        W przypadku odmówienia podpisania umowy wpłacone wadium nie podlega        zwrotowi.         Przetarg odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 r o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Janów Podlaski  ul. Bialska 6a w pokoju nr 1         Zastrzega się możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny.  2.  Pojazd marki Jelcz 005   Specjalny Pożarniczy (GBA)       Rok produkcji – 1978       Numer identyfikacyjny VIN – 04990       Numer rejestracyjny – LBI 09029       Przebieg  – 21180 km       Data pierwszej rejestracji – 11.01.1979       Rodzaj silnika – wysokoprężny       Pojemność skokowa silnika – 4098 ccm       Moc silnika – 110 kW       Rodzaj napędu – na 2 osie       Masa własna – 7500 kg.       Ogumienie – Radial 9,00 R 20       Na wyposażeniu armatka wodna na dachu pojazdu i autopompa.Pojazd jest niesprawny technicznie2.1. Cena wywoławcza – 10 125 (słownie: dziesięć tysięcy sto dwadzieścia pięć        złotych)2.2. Miejsce i termin, w którym można obejrzeć pojazd.              Samochód można obejrzeć w OSP Bubel Granna w dniach 20-21.04.2017 r            po uprzednim  uzgodnieniu telefonicznym  tel. 519 180 530 2.3. Warunki przystąpienia do przetargu:       1) Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłata wadium w wysokości 10%            ceny wywoławczej tj. 1013,00 zł. (słownie: jeden tysiąc trzynaście             złotych)  na rachunek Gminy Janów Podlaski              Nr 53 8025 0007 0390 0114 2000 0020 lub w kasie Urzędu Gminy Janów            Podlaski w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24.04.2017  do godz.  13:00               przy czym za termin  wniesienia wadium w formie przelewu             pieniężnego przyjmuje się  termin  uznania na rachunku sprzedającego.        2) Wadium wpłacone przez uczestnika przetargu, który przetarg wygrał zalicza            się na poczet ceny nabycia.            Wadium wpłacone przez pozostałych uczestników przetargu zwraca się             niezwłocznie po zamknięciu przetargu.2.4. Uczestnik, który wygra przetarg jest zobowiązany do podpisania umowy kupna       -sprzedaży, której projekt stanowi załącznik do regulaminu przetargu.        W przypadku odmówienia podpisania umowy wpłacone wadium nie podlega        zwrotowi.         Przetarg odbędzie się w dniu 26 kwietnia 2017 r  o godz. 10:00 w Urzędzie Gminy Janów Podlaski ul. Bialska 6a w pokoju nr 1.         Zastrzega się możliwość odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Projekty umów

Zarządzenie oraz regulamin przeprowadzenia przetergu

 

.