Ogłoszenie dot. zbiórki sprzętu elektrycznego oraz opon.

.