Ogłoszenie dot. zbiórki opon

Wójt Gminy Janów Podlaski w dniach 16-18.05 br. organizuje zbiórkę zużytych opon każdego typu z przeznaczeniem do utylizacji.Zużyte opony przyjmowane będą w w/w dniach nieodpłatnie na placu przy gminnej kotłowni na biomasę w godz. 800-1500.Mając na uwadze wspólną troskę o ochronę środowiska naturalnego zapraszam mieszkańców do współpracy.

.