Ogłoszenie dot. szkolenia z zakresu możliwości pozyskania środków finansowych.

Wójt Gminy Janów Podlaski informuje, że 22 maja 2017 r. (jutro) o godz. 14.00 w Gminnym Ośrodku Kultury w Janowie Podlaskim odbędzie się szkolenie z zakresu możliwości pozyskania środków w ramach działań konkursowych podejmowanych przez jednostki sektor finansów publicznych, parafie i związki wyznaniowe, organizacje pozarządowe i instytucje kultury. Szkolenie przeprowadzą przedstawiciele Bialskopodlaskiej Lokalnej Grupy Działania i dotyczy ono zbliżającego się naboru wniosków aplikacyjnych. Wszystkich zainteresowanych tematyką serdecznie zapraszam.

                                                                                                      Wójt Gminy

                                                                                                            /-/

                                                                                                      Jacek Hura

.