Ogłoszenie dot. Kolektorów Słonecznych

OGŁOSZENIE

Wójt Gminy Janów Podlaski uprzejmie informuje, że przygotowywany jest przez naszą Gminę wniosek o dofinansowanie ze środków UE do 85% kosztów zakupu i montażu kompletnych instalacji kolektorów słonecznych w indywidualnych budynkach mieszkalnych. Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o składanie w sekretariacie Urzędu Gminy w Janowie Podlaskim ankiet uczestnictwa w projekcie w nieprzekraczalnym terminie do dnia 31 stycznia 2012 r.

Formularze ankiet do pobrania ze strony internetowej Urzędu Gminy lub bezpośrednio w sekretariacie Urzędu Gminy w Janowie Podlaskim. Przewidywany termin realizacji 2014 r.    Zachęcam do udziału w projekcie.

Pobierz Ankietę uczestnictwa w projekcie [PDF]