Odnawialne źródła energii w gminie Janów Podlaski

 

Odnawialne źródła energii w gminie Janów Podlaski

Wójt Gminy Janów Podlaski uprzejmie informuje, że w dniach od 20 maja do 7 czerwca 2019 r., w Urzędzie Gminy Janów Podlaski (pokój nr 4), przyjmowane będą deklaracje udziału w planowanym do realizacji projekcie dotyczącym montażu indywidualnych mikroelektrowni fotowoltaicznych i instalacji solarnych w ramach działania 4.1 Wsparcie wykorzystania OZE w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014-2020.

Druk deklaracji, ankiet oraz oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości dostępne są poniżej, a także w Urzędzie Gminy Janów Podlaski. Szczegółowe informacje oraz warunki udziału w projekcie znajdują się w deklaracji udziału w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji OZE. Prosimy o dokładne zapoznanie się z treścią dokumentów.

Do pobrania:1.    Deklaracja udziału w projekcie z zakresu dofinansowania instalacji OZE2.    Ankieta uczestnictwa w projekcie refinansowanych instalacji mikroelektrowni fotowoltaicznych3.    Ankieta uczestnictwa w projekcie refinansowanych instalacji solarnych systemów grzewczych4.    Oświadczenie właściciela/współwłaściciela nieruchomości

.