Oddanie do użytku ulicy Polnej w Janowie Podlaskim

 

 

 

.