Oddanie do użytku Otwartych Stref Aktywności w Janowie Podlaski i Nowym Pawłowie

.