Ocena jakości wód

Aktualności

Realizacja projektu „Szkoła otwarta”

Zaproszenie na szkolenie „Płatności bezpośrednie w 2024 r.”

TERENOWA AKCJA POBORU KRWI W JANOWIE PODLASKIM

Terenowa akcja poboru krwi w Janowie Podlaskim

     

Zaproszenie na konferencję „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii”

  ZAPROSZENIE NA KONFERENCJĘ Zapraszamy mieszkańców powiatu bialskiego na konferencję „Efektywność energetyczna i odnawialne źródła energii” w ramach projektu: „Doradztwo klimatyczne na terenie Powiatu Bialskiego” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach naboru nr FELU.03.02-IZ.00 002/23 Priorytetu III Ochrona zasobów środowiska i klimatu, Działania 3.2 Dostosowanie do zmian klimatu i zapobieganie powodziom i suszy (typ […]

Informacja o stanie projektowania przebudowy drogi wojewódzkiej nr 698 – ul. 1-go Maja i Siedlecka

Przebudowa ulicy 1-go Maja i ulicy Siedleckiej w Janowie Podlaskim znajduje się na etapie opracowywania dokumentacji projektowej. Wykonawcą dokumentacji projektowej jest Biuro Projektów Drogowych TMP Projekt z Warszawy. Przedstawiony projekt zagospodarowania terenu został uzgodniony przez zarządcę drogi, czyli Zarząd Dróg Wojewódzkich w Lublinie, zaś obecnie znajduje się na etapie uzyskania opinii Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Inwestycja […]