Obwieszczenie Wojewody Lubelskiego o wydaniu decyzji w II instancji

.