Obwieszczenie Wojewody dot. afrykańskiego pomoru świń

OBWIESZCZENIEWOJEWODY LUBELSKIEGOz dnia 7 sierpnia 2013 r.podające do publicznej wiadomości rozporządzenie Nr 2Wojewody Lubelskiego z dnia 7 sierpnia 2013 r.             Na podstawie art. 59 ust. 1 ustawy z dnia 23 stycznia 2009 r. o wojewodzie i administracji rządowej w województwie (Dz.U. Nr 31, poz. 206, z późn.zm.) ogłasza się, co następuje:

ROZPORZĄDZENIE NR 2  WOJEWODY LUBELSKIEGOz dnia  7  sierpnia 2013 r.w sprawie zarządzenia środków w związku z wystąpieniem afrykańskiego pomoru świń na terytorium Białorusi i możliwości jego przeniesienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.Na podstawie art. 48 ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2008 r. Nr 213, poz. 1342, z późn. zm.)zarządza się, co następuje:

 

całość PDF >>>

.