Obwieszczenie RDOŚ w Warszawie

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 grudnia 2013 r. dotyczące wyłożenia planów zadań ochronnych sporządzonych w formie projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dla obszarów Natura 2000: Dolina Dolnego Bugu PLB140001 oraz Ostoja Nadbużańska PLH140011, dla których projekty zarządzeń sporządzono w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie.  

 

Całość PDF

Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 10 grudnia 2013 r. dotyczące wyłożenia planów zadań ochronnych sporządzonych w formie projektów zarządzeń Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie dla obszarów Natura 2000: Dolina Dolnego Bugu PLB140001 oraz Ostoja Nadbużańska PLH140011, dla których projekty zarządzeń sporządzono w porozumieniu z Regionalnym Dyrektorem Ochrony Środowiska w Lublinie.  

 

Całość PDF