Obwieszczenie dot. projektu aktualizacji Planu gospodarki odpadami

.