Obchody 228 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja.

.