NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Janów Podlaski dnia 12.11.2012 r.

 

NABÓR WNIOSKÓW NA USUWANIE WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST

Uprzejmie informuję, że w ramach projektu pt. „Pilotażowy system gospodarowania odpadami azbestowymi na terenie Województwa Lubelskiego wzmocniony sprawnym monitoringiem ilości oraz kontroli ich usuwania i unieszkodliwiania”, prowadzony będzie nabór wniosków o udzielenie dofinansowania na pokrycie kosztów związanych z usuwaniem wyrobów zawierających azbest w 2013 roku.          Wnioski o dofinansowanie w ramach w/w projektu wraz z wymaganymi załącznikami, dostępnymi na stronie internetowej www.azbest.lubelskie.pl, należy składać  w dniach od 19 listopada 2012 r. do 18 grudnia 2012 r. w Urzędzie Gminy Janów Podlaski.Szczegółowe informacje w tej sprawie można uzyskać w Urzędzie  Gminy Janów Podlaski pokój nr 5.         W związku z powyższym zapraszam do składania wniosków o dofinansowanie na usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Wersja do wydruku PDF

.