Międzynarodowy staż instruktora Hwa-Rang w centrali Mastro Defence System w Belgii 5-9.01.2019 r.

Międzynarodowy staż instruktora Hwa-Rang w centrali Mastro Defence System w Belgii 5-9.01.2019

.