Konkurs „Wrota Lubelszczyzny”

SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁU W KONKURSIE „WROTA LUBELSZCZYZNY”

W związku z realizacją projektu „Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007-2013, Gmina Janów Podlaski ogłasza konkurs wiedzy nawiązujący swoją tematyką do ww. projektu.Konkurs wiedzy jest skierowany do mieszkańców województwa lubelskiego.

–  Regulamin konkursu wiedzy

Głównym celem Konkursów jest poszerzenie wiedzy na temat projektu Wrota Lubelszczyzny – Informatyzacja Administracji realizowanego przez Województwo Lubelskie, w ramach IV Osi Priorytetowej Społeczeństwo Informacyjne, Działanie 4.1 Społeczeństwo Informacyjne Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2007 – 2013 oraz jego promowanie wśród mieszkańców województwa lubelskiego. Organizator prosi o dokładne zapoznanie się z Regulaminem Konkursu. Rozpoczęcie konkursu odbędzie się w dniu 18 sierpnia (sobota) 2012 roku o godz. 19.30 w rynku Janowa Podlaskiego podczas „Dnia Partnerskich Samorządów”. Organizator przewidział atrakcyjne nagrody rzeczowe.

.