Konkurs w zakresie Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

Wójt Gminy Janów PodlaskiOgłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego w 2014 r. w zakresie

Upowszechniania kultury fizycznej i sportu

 

treść ogłoszenia pdf

treść ogłoszenia pdf