Konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego

WÓJTGMINY JANÓW PODLASKI

na podstawie art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536).Ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznegow 2013 r. w zakresie:

UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU

czytaj całość PDF>>

Pobierz dok. PDF>>