Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 57/23

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 57/23 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Janów Podlaski  

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 34/23

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 34/23 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Janów Podlaski  

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 15/23

Bieżąca ocena jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi Nr 15/23 z wodociągu zbiorowego zaopatrzenia Janów Podlaski