KARTY DUŻEJ RODZINY

Janów Podlaski, dnia 2014.06.18

INFORMACJA    Informuję, iż rodziny wielodzietne z minimum trójką dzieci mogą składać wGminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Janowie Podlaskim wnioski o przyznanie

KARTY DUŻEJ RODZINY

Karta wydawana będzie bez  żadnych  opłat i bez względu na osiągane w rodzinie dochody.Karta potwierdza uprawnienia członka rodziny wielodzietnej i będzie wydawana m.in.–    rodzicom (rodzicowi) na czas nieokreślony,–    dziecku w wieku do ukończenia 18 roku życia ,–    dziecku powyżej 18-go roku życia – odpowiednio do końca roku szkolnego lub akademickiego, w którym planowane jest ukończenie nauki, zgodnie z terminem wskazanym w zaświadczeniu szkoły  lub szkoły wyższej, nie dłużej jednak niż do ukończenia 25-go roku życia,–    dziecku legitymującemu się orzeczeniem o umiarkowanym lub znacznym stopniem niepełnosprawności, w wieku  powyżej 18 roku życia – na okres ważności orzeczenia.     Więcej informacji na stronie internetowej rodzina.gov.pl, gdzie znajduje się  także  wykaz instytucji i firm, które oferują zniżki. Wszystkie miejsca ze zniżkami dla rodzin wielodzietnych opatrzone są logo karty.    Informacje na powyższy temat udzielane są także przez pracowników GOPS.                                                                                                                                 Kierownik GOPS                                                                                                 Ewa Koszołko

.