Janów Podlaski w ścisłej czołówce laureatów konkursu.

 

Materiały pochodzą z albumu pt. „RPO wiele projektów jedna Lubelszczyzna”

 

Wydanym przez Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego

Departament Regionalnego Programu Operacyjnego

ul. Stefczyka 3b

20-151 Lublin

www.rpo.lubelskie.pl

e-mail: drpo@lubelskie.pl

 

Koncepcja i realizacja:

 

Smartlink Sp. z o.o.

ul. Mickiewicza 3/10

60-833 Poznań