Informacje dotyczące zmian w zakresie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi

Uprzejmie informujemy, iż:

1)    w związku z uchwaleniem nowych stawek opłaty za gospodarowanie odpadami na mocy uchwały Nr XI/76/19 Rady Gminy Janów Podlaski z dnia 22 listopada 2019 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia wysokości tej opłaty oraz zwolnienia z części tej opłaty (Dz. Urz. Woj. Lubelskiego z 2019 r., poz. 6656) począwszy od dnia 1 stycznia 2020 r. oplata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 10 zł miesięcznie od każdego mieszkańca zamieszkującego daną nieruchomość,

2)    właściciele nieruchomości kompostujący bioodpady mogą ubiegać się o zwolnienie z części opłaty w wysokości 1 zł miesięcznie od każdego mieszkańca. Warunkiem zwolnienia jest wyposażenie nieruchomości w kompostownik oraz złożenie korekty deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi,

3)    mieszańcy, którzy nie kompostują bioodpadów nie są zobowiązani do składania nowych deklaracji,

4)    od dnia 01.01.2020 r. opłatę za odpady komunalne należy wpłacać na nowe konto bankowe nr 62 8025 0007 0390 0114 2000 0440, termin płatności za I kwartał: 15.02.2020 r.

5)    odpady ulegające biodegradacji zebrane w grudniu 2019 r. zostaną odebrane od mieszkańców wg następujących kryteriów:

– odpady biodegradowalne podlegające kompostowaniu w dniach 8 stycznia z miejscowości Janów Podlaski oraz w dniu 15 stycznia z pozostałych miejscowości gminy Janów Podlaski   – odpady biodegradowalne zawierające: kości, pieluchy i inne materiały higieniczne, zabrudzony, zatłuszczony papier w dniu 7 stycznia z miejscowości Janów Podlaski oraz w dniu 13 stycznia z pozostałych miejscowości gminy Janów Podlaski.

.