Informacje dot. usuwania azbestu

Pobierz ulotkę PDF

http://www.azbest.lubelskie.pl/images/dopobrania/BTL_2013/ulotka_99-210mm-12082013.pdf

Szczegółowe informacje dotyczące programu można znaleźć na stronie internetowej http://www.azbest.lubelskie.pl/

oraz w Urzędzie Gminy osobiście pok. nr 6 lub telefonicznie dzwoniąc pod nr 83 341-30-93 (Pan Artur Korolczuk).

Wniosek dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych

Pobierz ulotkę PDF

http://www.azbest.lubelskie.pl/images/dopobrania/BTL_2013/ulotka_99-210mm-12082013.pdf

Szczegółowe informacje dotyczące programu można znaleźć na stronie internetowej http://www.azbest.lubelskie.pl/

oraz w Urzędzie Gminy osobiście pok. nr 6 lub telefonicznie dzwoniąc pod nr 83 341-30-93 (Pan Artur Korolczuk).

Wniosek dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych