Informacja Wójta Gminy Janów Podlaski z dnia 17 grudnia 2018 r. dot. przeprowadzonych konsultacji projektu Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

.