Informacja Wójta Gminy Janów Podlaski dot. rozpoczęcia konsultacji projektu uchwały w sprawie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2020 rok